SmarTone 推 HK$28 無合約 Plan!包大陸號碼.中港澳數據.港澳通話

SmarTone 突然殺出無合約抵玩 Plan,HK$28 月費埋單嘅倍貼心大灣區計劃,包:大陸號碼、中港澳數據、港澳通話分鐘,適合間中北上或去澳門、需要養個大陸號碼方便通訊或使用大陸銀行服務嘅用戶!

呢個 Plan 毋須簽約,免行政費,提供一卡兩號服務(香港號碼及大陸號碼),1,000 分鐘通話時間適用於香港及澳門,另包 0.5GB(500MB)中國 + 香港 + 澳門的共用數據,當到達 500MB 時數據服務會立刻停止,用戶可選以 HK$30 購買 500MB 中國 + 香港 + 澳門的 Top-Up 共用數據。大陸上網係用 SmarTone 數據漫遊,Facebook、WhatsApp 當然無問題。

不過,要在大陸打出或接聽電話,收費就要按標準漫遊費用計算,亦即每分鐘 HK$7 至 HK$11。另外,亦不能攜號轉台,只可開新號碼用。

轉自:
https://ezone.ulifestyle.com.hk/article/2387458/SmarTone%20%E6%8E%A8%20HK%EF%BC%8428%20%E7%84%A1%E5%90%88%E7%B4%84%20Plan%EF%BC%81%E5%8C%85%E5%A4%A7%E9%99%B8%E8%99%9F%E7%A2%BC%EF%BC%8E%E4%B8%AD%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E6%95%B8%E6%93%9A%EF%BC%8E%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E9%80%9A%E8%A9%B1

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。